Badanie w ciąży

Poinformowanie technika radiologa o ciąży lub możliwości bycia we wczesnej ciąży jest niezwykle istotne, gdyż umożliwia zaplanowanie diagnostyki w sposób najlepszy dla matki i  dziecka. Wykonanie badań rentgenowskich u kobiet w ciąży jest ograniczone wyłącznie do niezbędnych przypadków i powinno być przeprowadzone z zapewnieniem maksymalnej ochrony płodu przed promieniowaniem.

logo RTdent